GDPR - Artdentmed

Data ultimei actualizări: 10 august 2023

1. MOTIVUL JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS CU CARACTER PERSONAL

Cadrul legislativ în baza căruia CMI Moigrădan Patricia îşi desfăşoară activitatea este reprezentat de:

Legea 46/2003 privind drepturile pacienţilor;
Directiva EU 679/2016 privind Regulamentul GDPR;
Legea 129/2018 privind înfiinţarea şi organizarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
Ordinul Ministrului Sănătatii Publice nr. 1411/2016 privind Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice.
Potrivit art. 4, punctul 2, din Regulamentul (UE) nr.679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), publicat în Jurnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016, prin „prelucrare” se înţelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

CMI Moigrădan Patricia se obligă să protejeze şi să prelucreze datele cu caracter personal ale pacienţilor pentru a putea furniza serviciul medical solicitat. Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt reglementate prin Directiva EU 679/2016 şi Legea 129/2018 şi sunt necesare pentru a vă putea contacta pentru programare, pentru comunicarea unor informaţii medicale ulterioare şi pentru furnizarea serviciilor medicale de care aveţi nevoie.

În sensul Regulamentului General de Prelucrare a Datelor (EU GDPR), Datele Personale sunt definite ca fiind ”orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.” În sensul Regulamentului General de Prelucrare a datelor (EU GDPR), anumite date sunt denumite „categorii speciale”, dintre care noi procesăm: stare de sănătate (aceasta cuprinde: stare de sănătate, starea de graviditate şi vârsta sarcinii, alergii sau intoleranţe medicamentoase sau nemedicamentoase), tratamente medicale administrate în timpul tratamentului (medicamentos, fitoterapic, homeopatic), afecţiuni acute sau cronice, boli infecţioase, , intervenţii stomatologice anterioare, dacî în cadrul tratamentelor şi anesteziilor stomatologice anterioare au apărut accidente sau incidente, intervenţii chirurgicale suferite, consum de bauturi alcoolice/ tutun/ droguri) , date biometrice (radiografii, fotografii pacient şi amprente dentare) , date personale ale copiilor etc

Furnizarea unui diagnostic medical şi/sau a unui tratament medical, constituie baza legală pentru prelucrarea datelor dvs medicale.

Dacă în cabinetul nostru vă aflaţi într-o situaţie extremă, care vă pune în pericol viaţa, vom folosi datele dvs medicale pentru a vă menţine sănătatea şi bunăstarea şi pentru a vă proteja interesele vitale.

2.TIPUL DE DATE PE CARE LE PRELUCRĂM:

Nume, prenume, număr de telefon;
Adresa e-mail, adresa de domiciliu;
Cod Numeric Personal (CNP), serie şi numar CI – necesar în formulare tipizate (facturiere, chitanţiere etc), etc;
Profesia, vârsta, data naşterii.
Radiografii, poze şi /sau videouri despre starea d-voastră oro-dentară, amprente digitale (optice).
Fotografiile şi imagistica medicală sunt utilizate pentru documentarea etapelor de tratament şi monitorizarea evoluţiei pe parcursul tratamentului, cât şi pentru documentare şi comunicare ştiinţifică. Prin consimţământul dumneavoastră ne daţi permisiunea să le folosim pentru scopurile menţionate mai sus.

Aceste date le colectăm din 3 surse : a) de la dvs; b) de la alte persoane/instituţii (reprezentant legal, aparţinători) ; c) din activitatea noastră medicală.

Dacă furnizaţi în mod voluntar date de contact ale rudelor dvs/ale familiei dvs, aceste date vor fi folosite doar în caz de urgenţe sau când nu vă putem contacta.
Vom colecta şi prelucra date de la alte clinici, instituţii, cabinete care v-au direcţionat către medicul dentist şi vom discuta cu acestea despre starea dvs de sănătate şi /sau tratamentul dvs, dacă acest lucru este necesar, pentru a vă furniza serviciile medicale optime. Dacă diagnosticul medical şi /sau tratamentul pe care vi-l furnizăm sunt plătite de către un asigurator medical public sau privat, trebuie să verificăm valabilitatea asigurării înainte de a vă furniza serviciul medical respectiv.
În calitate de furnizor de servicii medicale, avem obligaţia legală de a ne documenta cu atenţie asupra stării dvs de sănătate şi a serviciului medical oferit.

Pentru informaţii suplimentare privind datele pe care le procesăm, vă rugăm să citiţi ANEXA nr. 1 de la prezenta Notificare sau să ne întrebaţi.

3.CÂT TIMP VOM PĂSTRA DATELE DVS?

CMI Moigrădan Patricia are obligaţia legală de a păstra datele dvs cu caracter personal şi medical pe toata durata desfăşurarii actului medical, pentru a se conforma normelor legale medicale, contabil-fiscale sau altor cerinţe legislative.

După încetarea obligativităţii legale de a vă păstra datele, CMI Moigrădan Patricia vă va şterge datele sau le vom anonimiza/pseudocripta.

Anonimizarea= procesul privind datele cu caracter personal (sau un set de date cu caracter personal), care face permanent imposibilă identificarea persoanei căreia i-au aparţinut datele cu caracter personal. Datele dumneavoastră vor fi păstrate atât timp cât impune legislaţia în vigoare. În cazul în care nu se face o menţiune expresă în acest sens, în condiţii de securitate (conform Politicii de confidenţialitate a datelor) şi pe o perioadă de stocare conform Procedurii interne de retenţie a datelor, dar nu mai mult de 10 ani, de la ultima dumneavoastră vizită.

În situaţia în care se vor stoca în continuare datele dvs cu caracter personal (de ex. în scop statistic, de cercetare, pt despăgubiri, etc), CMI Moigrădan Patricia nu va şterge datele dvs, dar vă vom contacta pentru a vă informa legat de acest aspect.

Pentru perioada legală de păstrare a datelor dvs cu caracater personal vă rugăm să consultaţi ANEXA nr. 1.

4. CU CINE ÎMPĂRTĂŞIM DATELE DVS?

În timpul relaţiei dvs cu CMI Moigrădan Patricia vom impărtăşi informaţiile dvs cu:

Angajaţi specifici ai CMI Moigrădan Patricia . CMI Moigrădan Patricia se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor dvs cu caracter personal prin angajaţii săi medici, asistenţi medicali, secretar/recepţioner, care sunt instruiţi privind cadrul legal şi obligaţiile fişei postului lor.
Reprezentanţii legali ai persoanei vizate sau împuternicitul legal al operatorului;
Terţi ai CMI Moigrădan Patricia (ex. contabila, tehnicieni dentari etc.), fără de care clinica nu şi-ar putea desfăşura activitatea.
Alţi furnizori de servicii medicale (alte clinici, cabinete medicale, medici de familie) sau instituţii cu care colaborăm pentru un diagnostic corect şi un tratament complet sau furnizori de servicii software şi hardware medical şi financiar, furnizori ai spatiilor de stocare a documentelor pe suport de hartie, etc.
Procesatorii de date acţionează în numele CMI Moigrădan Patricia pe baza instrucţiunilor noastre scrise.

Impărtăşim datele dvs care sunt absolut necesare!

Obligaţiile CMI Moigrădan Patricia sunt legate de:

LEGALITATE
ECHITATE ( în scop medical şi de protecţie personală a clinicii)
TRANSPARENŢA.
Dacă doriti să impărtăsim datele dvs cu cineva, vă sugerăm să aflaţi mai întai cum şi în ce scop va procesa această persoană datele dvs cu caracter personal. Activităţile de procesare ale terţilor dvs sunt în afara sferei noastre de control şi responsabilitate.

TOTODATA, dorim să vă reamintim care sunt situaţiile în care putem furniza datele dvs cu caracter personal FĂRĂ A NECESITA ACORDUL DVS EXPRES:

Instanţelor judecătoreşti, atunci când există un proces în care ni se solicită actele şi datele pacientului, în baza unei adrese oficiale;
Organelor judiciare –Parchet şi Poliţie, doar când există un proces penal pe rol, iar datele sunt solicitate/avizate de procurorul de caz;
Autorităţilor statului competente în protejarea drepturilor minorului, atunci când avem o solicitare expresă în acest sens;
Colegiului Medicilor Dentişti din România şi CMDR teritoriale , atunci când există o anchetă disciplinară în curs;
Direcţiei de Sănătate Publică, atunci când există o anchetă de malpraxis în curs şi /sau situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare, referitoare la sănătatea publică;
Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate , atunci când există o solicitare expresă în cadrul unui control, cu respectarea prevederilor în vigoare;
Societăţilor de Asigurări, în conformitate cu prevederile art. 69 din Legea nr 136/1995, atunci când există o solicitare expresă din partea acesteia, la care ne transmit, prin copie, dovada acceptului expres al pacientului pentru furnizarea datelor medicale.
Pentru alte informaţii suplimentare vă rugăm să consulţati ANEXA nr. 2 şi ANEXA nr. 3.

5.TRANSFERUL INTERNAŢIONAL DE DATE

În cazul în care este necesară transmiterea datelor dvs cu caracter personal unor destinatari din afara UE, vă vom contacta pentru acordul dvs în acest sens. Ne vom asigura că datele dvs cu caracter personal, transmise în afara Uniunii Europene, ajung la destinatari, care beneficiază de o cunoaştere adecvată a Directivei UE 679/2016 şi că se utilizează aşa-numitele Reguli/Proceduri Corporative Obligatorii sau contracte UE standard.

Dacă trebuie să vă transferam datele cu caracter personal într-o ţara care nu este acoperită de o decizie adecvată a Comisiei Europene, vă vom informa în prealabil despre acest transfer.

6.PĂSTRAREA (STOCAREA) DATELOR DVS ÎN SIGURANŢĂ

Pastrarea în siguranţă a datelor dvs cu caracter personal este o prioritate pentru noi. Stocarea datelor dvs cu caracter personal de către noi sau de către terţi/furnizorii de servicii selectaţi de către noi se face cu cea mai mare grijă, fiind reglementată prin contractele dintre părţi. Atunci când furnizorii noştri procesează date cu caracter personal în numele nostru, avem nevoie de un nivel ridicat de protecţie, prin măsuri de securitate foarte stricte, împotriva pierderii şi utilizării incorecte, precum şi împotriva accesului sau transferului neautorizat.

7.DREPTURILE DVS:

  • Dreptul de a solicita accesul la datele dvs cu caracter personal – aveţi dreptul să stiţi că datele dvs cu caracter personal sunt procesate, prelucrate, stocate de noi şi că va puteti accesa aceste date şi puteti cere informaţii despre scopul utilizării acestor informaţii.
  • Dreptul de a solicita rectificarea datelor dvs cu caracter personal – aveţi dreptul să corectaţi/completaţi datele dvs cu caracter personal dacă sunt incomplete/incorecte.
  • Dreptul de a solicita ştergerea datelor dvs cu caracter personal – aveti dreptul de a solicita ştergerea acestor date în anumite circumstanţe, dacă nu exista motive LEGALE pentru continuarea procesării.
  • Ştergerea datelor dvs cu caracter personal se va face la sfarşitul perioadei legale de stocare a actelor şi documentelor cu caracter medico-legal de 5 ani, deoarece primează
  • PRINCIPIUL LEGALITĂŢII faţă de drepturile pacientului (INTERESUL LEGITIM)!
  • Dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării – puteţi solicita „blocarea” procesării/prelucrării datelor dvs cu caracter personal, dacă este validă şi întemeiată şi nu interferează cu INTERESUL LEGITIM al CMI Moigrădan Patricia. Aceasta înseamnă că CMI Moigrădan Patricia are dreptul să stocheze datele dvs cu caracter personal, dar nu vom avea dreptul să le procesăm în continuare.
  • Dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să va accesaţi şi să vă reutilizaţi datele în propriile scopuri şi în cadrul diferitelor servicii. Aveti dreptul să primiţi şi să transferaţi cu uşurinţă o copie electronică a datelor dvs cu caracter personal şi să ne cereţi să o transferăm altui operator.

8.DACĂ AVEŢI INTREBĂRI:

Dacă aveţi întrebări sau doriţi mai multe informaţii, vă rugam să ni le cereţi sau să ne contactaţi la adresa: str. Vasile Alecsandri 10 , Gherla, numere de telefon: 0747 874501, 0742 319689,

adresa de e-mail : patricia.palici@gmail.com.

Raportarea încălcărilor prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal se poate face la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), Bulevardul Gh. Magheru 28-30, sect. 1, Bucuresti; e-mail : anspdcp@dataprotection.ro

Cu toate acestea sperăm, bineînţeles, că puteţi discuta orice probleme în primul rând cu noi.

ArtDentMed

Echipa noastră de dentiști este aici să se asigure că primești cel mai bun tratament.

Str. Vasile Alecsandri, nr. 10, Gherla, Cluj
Contact

Adresa: Vasile Alecsandri, nr. 10, Gherla, Cluj
Telefon: 0747 874 501
E-mail: artdentmed@gmail.com

Copyright 2023 Artdentmed.ro.

Copyright 2023 Artdentmed.ro.